Budsjettet for vinterens løypekjøring i Østfjellet er satt til kr. 390.000. Beløpet dekker avskrivning (leasing) løypemaskin kr. 200.000 og all lønn og kostnader med drift av maskina kr. 190.000. Dette gir inntil 180 timers drift av løypemaskin / snøscooter. Fjellservice AS som opererer maskinene benytter også snøscooter når snøforholdene tilsier at løypemaskina ikke kan benyttes. Så snart det blir frost i bakken og nok snø som blir liggende vil det bli igangsatt grunnpreparering av de nærmeste løypene for å få en tilstrekkelig såle for videre løypelegging. Fjelløypa til Svarthammern via Moliskaret er planlagt oppstart rundt 1. februar, og runden om Hognsjøen til skoleferiestarten.

Info / status om løypenettet vil bli lagt ut på hytteforeningens nettside, og husk at løypemaskina har GPS-forbindelse med Skisporet.no hvor info om kjøringen blir fortløpende oppdatert.

Følgende retningslinjer vil gjelde for preparering av løypenettet:

Onsdager alt Torsdager kjøres rundløypene på Solheimfeltet videre opp til Østfjellet videre Magnhildskarvrunden og Hovdrunden.

Fredager alt lørdager (ved behov) kjøres hele løypenettet.

Søndager kun ved behov tilsvarende kjøringen som på onsdager.

Skoleferieuker og påsken kjøres løypenettet ved behov hver dag.

Ved behov betyr ut i fra dagens værforhold, herunder snø og vindforhold.

Løypa fra bommen Nyseterveien ned til Kvilten (RV 26) kjøres kun på lørdager.

Snøscooteren vil bli benyttet til det er tilstrekkelig med snødybde for bruk av løypemaskin.

Det er i høst også ryddet en trase fra stormyra og opp til rasteplassen (bålpanne og ved) under Magnhildskarven som vil bli kjørt med jevne mellomrom.

Engerdal Hytteeierforening / Engerdal Utmarkslag ønsker alle mange fine skiturer vinteren.